Nachwuchs B 2 Mädchen
 
Result
 
FPl. Name Club Nation Points FS
1 Sophie MAURUS EKVM
BAY
39.14 1
2 Evelyne MEIER EVR
BAY
36.16 2
3 Shanti SOMMER EVA
BAY
35.89 3
4 Simone SCHWARZ EKVM
BAY
34.72 4
5 Alina HUNKEL TSVN
BAY
34.03 5
6 Lara FRÜH DSC
BAY
33.91 6
7 Franziska GARTNER SVP
BAY
33.70 7
8 Anna SHMULEVICH ECN
BAY
33.31 8
9 Laura LENESCHMIDT ERVS
BAY
31.61 9
10 Anastasja ZIBORIUS MEV
BAY
31.57 10
11 Anna FRANK ECN
BAY
30.72 11
12 Lara WILLRICH ERCM
BAY
30.44 12
13 Livia BERLACHER ERSCO
BAY
30.24 13
14 Sophia EHRL MEV
BAY
30.00 14
15 Alexa GEIGER ECN
BAY
29.91 15
16 Helena DÜRR EHCKL
BAY
29.70 16
17 Laura FALTEJSKOVA TSVW
BAY
28.39 17
18 Antonia TRAUT ESCD
BAY
27.58 18
19 Sandra KALTEIS EVR
BAY
26.71 19
20 Ronja HELLMANN EHCKL
BAY
25.99 20
21 Katharina Alissa BÖHM ESCD
BAY
25.44 21
22 Alisa PAVLOVIC ESVB
BAY
18.94 22
WD Leonie KILB VfLW
BAY
WD Emma SCHILL SVP
BAY
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.03.2023 17:36 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.