Nachwuchs B Mädchen II
 
Result
 
FPl. Name Club Nation Points FS
1 Yuma YANAGITANI ERSCO
BAY
48.23 1
2 Milja TESIC TSVN
BAY
45.12 2
3 Emilia BURGARDT EVA
BAY
44.44 3
4 Alina HUNKEL TSVN
BAY
44.00 4
5 Emilia ARNOLD ECN
BAY
42.45 5
6 Anastasia HETTICH ERSCO
BAY
41.69 6
7 Lorena GRAZ ECN
BAY
39.02 7
8 Helena DÜRR EHCKL
BAY
37.86 8
9 Valeria JAKOB SVP
BAY
34.97 9
10 Anna SHMULEVICH ECN
BAY
34.90 10
11 Elena PREIS DSC
BAY
34.45 11
12 Lena LECHNER EVR
BAY
34.06 12
13 Celina DÄFFINGER ESCD
BAY
33.49 13
14 Veronika OSWALD EHCKL
BAY
32.32 14
15 Lara WILLRICH ERCM
BAY
32.19 15
16 Lilah ROSPRICH MEV
BAY
31.91 16
17 Veronika RADLBECK DSC
BAY
30.82 17
18 Laura FALTEJSKOVA TSVW
BAY
30.71 18
19 Franziska ZERRLE BWEKV
BAY
30.65 19
20 Leonie GRÖGER EVL
BAY
29.63 20
21 Sandra KALTEIS EVR
BAY
29.16 21
22 Laurina ESCH EKVH
BAY
27.09 22
WD Alisa PAVLOVIC ESVB
BAY
WD Melanie WEBER ERCBA
BAY
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.03.2024 14:51 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.